OMNITRACKER Interface Bus 1920

OMNITRACKER Interface Bus

OMNITRACKER Interface Bus voor het verbinden van systemen van derden

Eenvoudige integratie van producten van derden

Met behulp van de OMNITRACKER Interface Bus kunt u externe systemen eenvoudig met het OMNITRACKER platform verbinden en gegevens op een betrouwbare manier uitwisselen. Dankzij de voorgeconfigureerde interfaces is de integratie van producten met een hoge marktrelevantie (bv. Microsoft® programma's alsook webdiensten) zeer eenvoudig. In slechts enkele configuratiestappen legt u vast welke informatie moet worden uitgewisseld met systemen van derden

Voordelen van het verbinden van systemen van derden

Voordelen in een oogopslag:

 • Betrouwbare gegevensuitwisseling met systemen van derden
 • Aansluiting van Microsoft programma's
 • Vermindering van uw inspanningen door voorgedefinieerde interfaces
 • Oplossingen op maat
Import, export, synchronisatie en gegevenstransformatie in één tool

In de OMNITRACKER Interface Bus vinden alle relevante stappen van data-uitwisseling plaats: import, export, synchronisatie en, indien nodig, datatransformaties. Met behulp van de importfunctie kunt u gegevens uit alle ondersteunde systemen integreren. De data-synchronisatie wordt gelogd en is traceerbaar. Bevestigings- of statusberichten worden gegenereerd. OMNITRACKER biedt u een stabiele performance en geautomatiseerde en tijdgestuurde acties.

Support van producten met een hoge marktrelevantie

Standaard biedt de OMNITRACKER Interface Bus u verbinding met de volgende producten van derden:

 • Microsoft® Exchange Server
 • Microsoft® SharePoint® diensten
 • Baramundi Management Suite
 • Webservices (REST & SOAP)
Kostenbesparing door voorgedefinieerde interfaces

Dankzij de OMNITRACKER Interface Bus worden de integratie-inspanningen aanzienlijk verminderd door het gebruik van vooraf geconfigureerde interfaces. Deze meegeleverde interfaces elimineren de noodzaak voor extra programmering en licenties, waardoor uw kosten worden verlaagd. Voor de import en export ondersteunt OMNITRACKER gangbare gegevensformaten, zoals Microsoft® Access®- of Excel®-bestanden, tekst- of CSV-bestanden en XML-bestanden.

Verbinding van verdere programma's

In OMNITRACKER combineert u uw componenten flexibel en naargelang uw behoeften. De licenties volgen uw huidige behoeften. Bovendien kunt u OMNITRACKER op elk moment uitbreiden en aanpassen met verdere systeemcomponenten.

Eenvoudige connectie van uw systemen van derden met OMNITRACKER.

Contacteer ons 

Functionaliteit OMNITRACKER Interface Bus

Importeren en exporteren

Wissel uw gegevens tussen OMNITRACKER en Microsoft® Exchange Server uit door import en export of door synchronisatie. Import en export zijn bijzonder geschikt als u grote hoeveelheden gegevens eenmalig of regelmatig in een bepaalde richting in lussen wilt overbrengen. Hierbij wordt de informatie uit OMNITRACKER in een ander systeem gedupliceerd of omgekeerd. 

Typische toepassingsgebieden:

 • Nachtelijke spiegeling van mastergegevens uit OMNITRACKER in een openbaar adresboek in Microsoft® Exchange Server
 • Overdracht van taken naar de Outlook® takenlijst 
 • Publiceren van afspraken uit OMNITRACKER Project Management Center in een openbare agenda in Microsoft® Exchange Server

Synchronisatie

Tijdens de synchronisatie geeft OMNITRACKER wijzigingen aan uw systeem door, bijv. als u gegevens zowel in OMNITRACKER als in Microsoft® Exchange Server wilt bewerken en regelmatig wilt synchroniseren. Met behulp van synchronisatieprofielen bepaalt u of gegevens unidirectioneel van het ene systeem naar het andere, of in beide richtingen moeten worden gesynchroniseerd. De gegevens worden aan de serverzijde gesynchroniseerd, zodat gebruikers niet in OMNITRACKER of Outlook® hoeven te zijn ingelogd. Voorbeelden voor veelgebruikte toepassingen:

 • Contactgegevens: Match de contactgegevens van uw klanten en leveranciers die in OMNITRACKER worden beheerd met een openbaar adresboek in Microsoft® Exchange Server.
 • Taken: Synchroniseer taken uit OMNITRACKER Task Management met taken in Microsoft® Exchange Server. De verantwoordelijke voor de taak kan de gegevens ook in Outlook® bewerken. Wijzigingen van gegevens en status worden in het andere systeem consequent toegepast.
 • Afspraken: Activiteiten, die in OMNITRACKER Project Management Center worden aangemaakt, kunnen in Outlook® als afspraken worden gebruikt. Zo ontvangen bijvoorbeeld vertegenwoordigers de aan hen toegewezen activiteiten direct als Outlook®-afspraken.
OMNITRACKER Interface Bus Microsoft Exchange Server

OMNITRACKER Interface Bus voor Microsoft® Exchange Server

Met de OMNITRACKER Interface Bus voor Microsoft® Exchange Server heeft u toegang tot mailboxen en publieke folders in Microsoft® Exchange Server. De eenvoudige datauitwisseling tussen beide systemen vermijdt dataoverlapping en maakt uw processen veel efficiënter.

Synchronisatie voor taken, agenda-items, afspraken en contactpersonen.

 • Databeheer met één tool
 • Filtering van data tijdens de import
 • Exporteren van OMNITRACKER bijlagen
 • Gebaseerd op web service technologie

U kunt data aan beide kanten filteren, zodat u alleen informatie deelt die u echt nodig hebt. Synchronisatie is mogelijk met zowel openbare folders als gebruikersmailboxen in Microsoft® Exchange Server. De mailbox in Microsoft® Exchange kan dynamisch en volgens uw vereisten worden bepaald (bv. verantwoordelijkheid voor een OMNITRACKER item).

OMNITRACKER Interface Bus Microsoft SharePoint Services

OMNITRACKER Interface Bus voor Microsoft® SharePoint® Services

Met de OMNITRACKER Interface Bus voor Microsoft® SharePoint® Services kunt u data uitwisselen tussen OMNITRACKER en Microsoft® SharePoint® Services. Bij de uitwisseling met Microsoft® SharePoint® Services hebt u toegang tot taken, documenten, contactpersonen, aankondigingen en door de gebruiker gedefinieerde lijsten.

 • Importeren vanuit gebruikersgedefinieerde SharePoint lijsten in OMNITRACKER
 • Exporteren vanuit OMNITRACKER naar gebruikersgedefinieerde SharePoint lijsten
 • Exporteren van documenten uit OMNITRACKER naar SharePoint documentbibliotheken
 • Filteren van data tijdens het importeren
 • Exporteren van OMNITRACKER bijlagen
 • Gebaseerd op web service technologie

Door data uit te wisselen tussen OMNITRACKER en Microsoft® SharePoint® Services vermijdt u dubbel dataonderhoud. Bovendien stelt u documenten, die u in OMNITRACKER als bijlagen of in OMNITRACKER Document Management beheert, ter beschikking als SharePoint®-lijsten in het intranet of op het internet.

In de import- en exportinstellingen bepaalt u welke gegevens moeten worden uitgewisseld. U kunt zeer gedetailleerde filters gebruiken die u in OMNITRACKER definieert en zo bijvoorbeeld bepaalde categorieën uitsluiten. Zodra u een import hebt gedefinieerd, kunt u deze op elk moment opnieuw gebruiken als sjabloon voor de data import. Import en export kunnen handmatig of automatisch worden gestart, bijvoorbeeld tijdgestuurd.

OMNITRACKER Interface Bus baramundi

OMNITRACKER Interface Bus voor baramundi

Het beheer van bedrijfs-IT wordt steeds complexer. Met OMNITRACKER Interface Bus voor baramundi kunt u de baramundi Management Suite in het OMNITRACKER IT Service Management Center integreren. Hierdoor wordt het clientbeheer aanzienlijk vereenvoudigd en wordt uw servicedesk optimaal ondersteund. Met de clients heeft u snel en eenvoudig toegang tot de meest actuele informatie. 

 • Controle en beheer van de kernprocessen van de Baramundi Management Suite direct in het OMNITRACKER IT Service Management Center
 • Actuele informatie over geïnstalleerde hard- en software
 • Overzicht van softwarelicenties direct in de ITSM CMDB
 • Initiëren van software distributie vanuit het OMNITRACKER ITSM Center

De OMNITRACKER baramundi Gateway kan eenvoudig in bestaande OMNITRACKER toepassingen worden geïntegreerd. OMNITRACKER volgt automatisch de status van baramundi jobs en start escalaties. Alle software installaties en de-installaties worden gedocumenteerd, wat een snel overzicht van geïnstalleerde hardware en software evenals uw softwarelicenties in de Configuration Management Database (CMDB) mogelijk maakt.

Versnel uw service management processen door de baramundi Management Suite te integreren in het OMNITRACKER IT Service Management Center.

OMNITRACKER Interface Bus voor REST Web Service en SOAP Web Service

Momenteel zijn REST en SOAP de twee belangrijkste web service API's in de IT-omgeving. Welke webservice-interface u uiteindelijk kiest, hangt af van de programmeertaal die u gebruikt, de eigenschappen van uw services en processen, en andere algemene voorwaarden. Wij bieden u beide web service API's aan.

OMNITRACKER Interface Bus voor REST Web Service vereist weinig middelen en is eenvoudig te gebruiken. Daarom krijgt u real-time informatie van externe systemen en vice versa. Zowel de OMNITRACKER REST Web Service Consumer als de OMNITRACKER REST Web Service Provider worden meegeleverd. Dit maakt het mogelijk om informatie op te halen uit externe systemen (Consumer) en deze door te geven aan OMNITRACKER, maar ook om informatie te verstrekken aan systemen van derden (Provider). De REST API biedt een uniforme interface voor de integratie van systemen van derden.

SOAP wordt gekenmerkt door het opvragen van gegevens met Remote Procedure Calls. SOAP is een standaardprotocol om applicaties met elkaar te laten communiceren, als ze in verschillende talen en op verschillende platforms zijn gemaakt. Het bevat ingebouwde regels die de complexiteit en de overhead doen toenemen, wat resulteert in langere laadtijden van pagina's. Deze standaarden bieden ook ingebouwde transactionele compliance, waardoor het aantrekkelijk is voor bedrijfsscenario's. Met OMNITRACKER SOAP Web Service kunt u gegevens uitwisselen met externe webservices of query's maken.

Configureer de gegevensuitwisseling individueel en combineer deze met workflows uit alle OMNITRACKER applicaties. Zo kunt u bijvoorbeeld gegevens uit OMNITRACKER IT Service Management Center, Project Management Center, Stock- en Order Management, maar ook uit individueel gecreëerde of aangepaste workflows dynamisch synchroniseren.

OMNITRACKER maakt processen overzichtelijker en eenvoudiger

Interface Bus biedt u de volgende mogelijkheden:

Integriert icon v3

Integratie

Producten van derden integreren in OMNITRACKER

Flexibel icon

Flexibel

Zeer hoge productflexibiliteit: gemakkelijk aanpasbaar en uitbreidbaar

Einheitlich icon

Uniform

Bruikbaar voor alle OMNITRACKER toepassingen

Automatisch icon

Automatisch

Synchroniseer automatisch alle gegevens met uw systeem

Kosten icon

Costs

Reduction of administration effort

Dokumentation icon

Documentation

All your data is stored in OMNITRACKER

Automatische synchronisatie van uw afspraken met Outlook®

OMNITRACKER Interface Bus Anwendung

Met de OMNITRACKER Interface Bus kunt u uw gegevens gemakkelijk uitwisselen met producten van derden. Voor een regelmatige synchronisatie met uw Microsoft® Exchange Server gebruikt u gewoon de synchronisatiefunctie van OMNITRACKER. Uw masterdata worden in gedefinieerde synchronisatieprofielen gespiegeld, bijv. 's nachts, zonder extra inspanningen. Al uw contacten in OMNITRACKER worden continu bijgewerkt en aangevuld in uw persoonlijke of een openbaar Outlook® adresboek. Voor uw vertegenwoordigers is vooral de regelmatige synchronisatie van afspraken en taken in de Outlook®-taaklijst interessant. Uw servicemedewerkers zien al hun opdrachten in uw Outlook®-agenda met de bijbehorende details. De automatische synchronisatie vereist geen extra login van uw gebruikers, aangezien deze aan de serverzijde plaatsvindt.

 

Met de OMNITRACKER Interface Bus maakt u een verbinding met systemen van derden en bent u altijd up-to-date.

Maak kennis met ons basissysteem, verbind externe systemen via onze interfaces en breid de functionele bereik van uw softwaresysteem uit met onze toepassingen.

Business Process Ecosystem