Cloud-based GDPR-conforme software voor dataverwerking

CIO Review gdpr solution top10 in Europe software

OMNIPRIVACY ondersteunt u bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet, evenals bij de afhandeling van alle soorten verzoeken in verband met gegevensbescherming. Daartoe worden alle verwerkingsactiviteiten in verband met de GDPR digitaal geregistreerd en controleerbaar beveiligd opgeslagen. Daarnaast worden verkregen orderverwerkingscontracten en andere documenten centraal opgeslagen en gearchiveerd.

In het kader van data protection impact assessments (DPIA) wordt regelmatig gecontroleerd of bijzonder beschermenswaardige persoonsgegevens tijdens de verwerking adequaat beschermd blijven volgens de GDPR. Doelgroepspecifieke rapporten helpen u te voldoen aan interne en externe verplichtingen om bewijs te leveren. Dankzij de overzichtelijke en gedocumenteerde gegevensverwerking op een centrale locatie met OMNIPRIVACY kunt u gegevensbeschermingsrisico's op gestructureerde wijze identificeren en evalueren, en zo het aantal voorvallen en datalekken en de impact ervan laag houden.

OMNIPRIVACY is ontwikkeld op basis van OMNITRACKER en is daarom compatibel met al onze toepassingen. Als SaaS-gebaseerde stand-alone oplossing kan OMNIPRIVACY echter ook zonder een bestaande OMNITRACKER-installatie in bestaande systemen worden geïntegreerd.

In 2019 werd OMNIPRIVACY door het tijdschrift CIOReview beoordeeld als een van de top 10 meest veelbelovende GDPR-softwareoplossingen in Europa.

Maak uw GDPR-compliance proces efficiënter

Een doeltreffend compliance programma is te herkennen aan vier tekenen:

  • Kwaliteit
  • Consistentie
  • Toezicht
  • Efficiëntie


In het onderstaande opgenomen webinar leggen we uit hoe OMNIPRIVACY bijdraagt aan de implementatie van deze tekenen van een effectief compliance-proces.

Aangezien de behoeften van een bedrijf verschillen naargelang de maturiteit op vlak van GDPR-implementatie, wordt de cloud-gebaseerde GDPR-softwareoplossing OMNIPRIVACY in verschillende versies aangeboden. 

Contacteer ons

Uw voordelen van de GDPR-tool OMNIPRIVACY in de cloud

Kachel Omniprivacy 01

De regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds mei 2018 in heel Europa geldig is, is in twee opzichten relevant voor bedrijven en organisaties. Enerzijds is er het risico op zware boetes als persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt en er datalekken ontstaan.

Anderzijds ontstaan er, als neveneffect van het voldoen aan alle minimumeisen van de artikelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, nieuwe benaderingen in de beschouwing van en omgang met persoonsgegevens. Deze geplande herstructurering in een systematische en naadloos traceerbare gegevensverwerking biedt waardevolle mogelijkheden die kunnen worden overgedragen en uitgebreid naar andere operationele bedrijfsprocessen. OMNIPRIVACY ondersteunt u bij de afdelingsoverkoepelende planning en implementatie van alle noodzakelijke GDPR-processen.

✓ Betrouwbare dekking van alle GDPR-voorschriften met duidelijke verantwoordelijkheden en een rol- en autorisatieconcept

✓ Gecentraliseerde documentatie om te voldoen aan de vereisten voor bewijs en om verzoeken in verband met de GDPR in te dienen

✓ Hoogste efficiëntie door geautomatiseerde gegevensverwerking

✓ Tijdige reactie binnen 72 uur op te melden incidenten op het gebied van gegevensbescherming

✓ Geïntegreerd risicobeheer om maatregelen vast te stellen in geval van vastgestelde risico's

✓ Overzicht en transparantie dankzij dashboards met vooraf gedefinieerde weergaven en afzonderlijke rapporten

Functies overview

Omniprivacy feature Transparents

Transparantie op alle procesniveaus

Omniprivacy feature Rollen

Duidelijke verantwoordelijkheden voor elke afdeling en gebruiker

Omniprivacy feature Filter

Verzamelen, evalueren en minimaliseren van risico's 

Omniprivacy feature Compliance

Analyse van alle compliance maatregelen

Omniprivacy feature Dokumente

Documentation and compliance of the obligation to provide evidence

Omniprivacy feature Prozessstrukturen v2

Insightful and action-driven reports and dashboards

  Een heleboel andere functies en processen zijn geïmplementeerd in de SaaS-applicatie. Vraag vandaag nog uw testaccount aan en probeer onze GDPR-software twee weken lang gratis uit.

Vraag demo versie aan

Implementatie van de gecentraliseerde GDPR-management oplossing OMNIPRIVACY

Betere samenwerking tussen afdelingen

Bij het beheer en de verwerking van persoonsgegevens zijn verschillende diensten betrokken. Enerzijds moet de technische infrastructuur worden geleverd door de IT-afdeling. Andere afdelingen die contact hebben met klanten of personeel - zoals HR of Verkoop - maken gebruik van deze infrastructuur wanneer zij serviceaanvragen, contracten, enz. verwerken. Bij de verwerking van beschermingswaardige gegevens ondersteunt OMNIPRIVACY een duidelijke en doelgerichte communicatie dankzij de integratie van e-mail en beknopte processen.

Meer transparantie en gegevenscontrole op elk moment

U profiteert van relevante KPI's die aangeven wanneer en of actie nodig is. Bovendien kunt u de huidige verwerkingsstatus en de hoeveelheid GDPR-gerelateerde serviceverzoeken bekijken in rolspecifieke dashboards. De verkregen transparantie over alle procesniveaus helpt u ook bij het nemen van managementbeslissingen.

Intuïtief ontwerp en gebruikerservaring

Vooraf gedefinieerde processen maken het voor u gemakkelijker om aan de slag te gaan met de GDPR-cloudsoftware OMNIPRIVACY. Bovendien kunt u uiterlijktemplates importeren om snel zicht te houden op de belangrijkste kerncijfers en functies. Meldingen met vrij definieerbare triggering events en automatische reminders vereenvoudigen uw werkzaamheden en helpen u om taken prioriteit te geven.

Bespaar middelen terwijl u uw GDPR-compliance beheert

Door OMNIPRIVACY te gebruiken, wordt uw GDPR-naleving op de best mogelijke manier ondersteund. Tegelijkertijd vermindert u de personeelsinspanning voor het verwerken van gegevensbeschermingsrelevante verzoeken en de bijbehorende documentatie. Dankzij de automatisering wordt uw efficiëntie verhoogd.

Geïntegreerd risicobeheer

Verzamel, evalueer en analyseer risico's regelmatig en definieer maatregelen en automatische meldingen in geval van afwijkingen. Een op software gebaseerd risicobeheer helpt u ook om uw GDPR-compliancestrategie op een dagelijkse routine te prioriteren.

24/7 self-service portal

Het selfserviceportaal in OMNIPRIVACY is het centrale contactpunt voor allerhande GDPR-gerelateerde informatie. Medewerkers, klanten of leveranciers kunnen er datalekken registreren en hun toegangsrechten (DSAR) uitoefenen. Afhankelijk van het licentiemodel is het selfserviceportaal aanpasbaar.

In onze factsheet vindt u alles wat u moet weten over OMNIPRIVACY.

Download factsheet

Leer meer